Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie


wyniki

Szczegółowe informacje dotyczące siłowni pod nr tel. 32 476 - 82 - 11 lub bezpośrednio u instruktorów.

GODZINY OTWARCIA SIŁOWNI:

Od 02 września 2019r. siłownia otwarta będzie w następujących godzinach:

poniedziałek  7:00 – 21:30

wtorek 7:00 – 21:30

środa 14:00 – 21:30

czwartek 7:00 – 21:30

piątek 7:00 – 21:30

sobota 8:00 – 15:00

Cennik opłat za korzystanie z siłowni na hali sportowej w Krupskim Młynie (na podstawie Zarządzenia Nr 0050/126/2015 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 listopada 2015r.) 

wejście jednorazowe  8,00 zł

karnet tygodniowy (imienny)  20,00 zł

karnet miesięczny (imienny)  60,00 zł 

karnet na 12 wejść (ważny przez 3 m-ce) - 74,00 zł

Od października 2017r.  wprowadziliśmy nowy karnet miesięczny OPEN siłownia i zajęcia fitness (oprócz zajęć jumping frog). Cena karnetu - 80 zł.  

Zakupiony sprzęt został w części dofinansowany ze środków unijnych w ramach realizowanego przez GOKSiR w Krupskim Młynie projektu pn. „Utworzenie siłowni wewnętrznej na terenie hali sportowej w Krupskim Młynie poprzez wyposażenie jednego z pomieszczeń w sprzęt siłowy”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu umożliwienie mieszkańcom lokalnej społeczności atrakcyjnego spędzania wolnego czasu  poprzez wyposażenie i udostępnienie siłowni wewnętrznej na terenie hali sportowejw Krupskim Młynie, co przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarze wiejskim oraz zaspokojenia potrzeb współczesnego społeczeństwa; pozwoli to także na stworzenie nowego miejsca spędzania wolnego czasu oraz miejsca spotkań lokalnego społeczeństwa; zwiększy także dostępność do infrastruktury sportowej, niezbędnej do podnoszenia kwalifikacji, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, a także całego obszaru LGD,współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Instytucja zarządzająca PROW 2007 - 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

GŁÓWNY PARTNER
ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ